1. kurativ

  kurativ, botande, läkande.
 2. kurativ

  kurativ [ku´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: kur-at-iv
  Svensk ordbok
 3. skolhälsovård

  skolhälsovård, tidigare benämning på förebyggande hälsovård för barn och ungdomar från skolstarten till och med gymnasiet.
 4. lungcancer

  lungcancer, elakartad tumör som har uppstått i lungan, närmare bestämt i celler i luftrörens (bronkernas) slemhinna.
 5. militär sjukvård

  militär sjukvård, militärmedicin, den medicinska verksamhet som de speciella militära förhållandena nödvändiggör i fred och i krig.

 6. cancerläkemedel

  cancerläkemedel, samlingsterm för läkemedel som används i behandlingen av cancer för att bromsa tumörens tillväxt och för att medverka till att cancerceller dör.
 7. psykologi

  psykologi, vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar.
 8. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 9. invandrarorganisationer

  invandrarorganisationer, organisationer som bildats lokalt och nationellt av dem som invandrat till Sverige under och efter andra världskriget.
 10. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.