1. kurs

  kurs, avsnitt av undervisning med angivet ämnesinnehåll.
 2. kurs

  kurs, kursnotering, aktuellt marknadspris på bl.a. värdepapper och valutor vid en viss tidpunkt.
 3. kurs

  kurs subst. ~en ~er ORDLED: kurs-en
  Svensk ordbok
 4. fristående kurs

  fristående kurs, kurs inom grundläggande högskoleutbildning.
 5. enstaka kurs

  enstaka kurs, kurs inom grundläggande högskoleutbildning.
 6. särskild kurs

  särskild kurs, tidigare benämning på svårare alternativkurs på grundskolans högstadium.
 7. allmän kurs

  allmän kurs, 1962–80 lättare alternativkurs på grundskolans högstadium.
 8. limiterad kurs

  limiterad kurs, limit, högsta eller lägsta kurs för en köp- respektive säljorder för värdepapper.
 9. kursnotering

  kursnotering, detsamma som kurs.
 10. kursplan

  kursplan är en plan för vad man ska lära sig när man går en kurs eller en utbildning.