1. kursare

  kurs`are subst. ~n äv. kursarn, plur. ~, best. plur. kursarna ORDLED: kurs-ar-en
  Svensk ordbok
 2. kursa

  kurs`a verb ~de ~t ORDLED: kurs-ar SUBST.: kursande, kursning
  Svensk ordbok
 3. kursor

  kurs´or subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: kurs-or-er
  Svensk ordbok
 4. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen kallas organisationer där medlemmarna avstår från alkohol och droger.

 5. pejlskiva

  pejlskiva, anordning på fartyg med vilken navigatören optiskt kan bestämma riktningar och bäringar.
 6. kursuppgång

  kursuppgång, inom ekonomin när kursen går upp på ett värdepapper, t.ex. en aktie.
 7. radioteknik

  radioteknik, läran om radiostrålningens egenskaper och tillämpningar; ofta använd benämning på kurser i detta ämne.
 8. kursfall

  kursfall, inom ekonomin när kursen går ned på ett värdepapper, t.ex. en aktie.
 9. all time high

  all time high, ATH, när högsta nivå nås för t.ex. en aktiekurs eller ett index dittills.
 10. Flygkrigshögskolan

  Flygkrigshögskolan, FKHS, militär myndighet 1939–61.