1. kvälja dom

  kvälja dom, klandra en av domstol meddelad dom.
 2. getapel

  getapel, vägtorn, Rhamnus catharticus, art i familjen brakvedsväxter.
 3. kakodyl

  kakodyl, tetrametyldiarsin, (CH3)2As–As(CH3)2, giftig vätska med kväljande lukt.

 4. kvälja

  1kväl`ja verb kvalde kvalt, pres. kväljer ORDLED: kvälj-er SUBST.: kväljande (till 2)
  Svensk ordbok
 5. kväljas

  kväl`jas verb kväljdes kväljts, pres. kväljs ORDLED: kvälj-as
  Svensk ordbok
 6. kvälja

  2kväl`ja verb kväljde kväljt, pres. kväljer ORDLED: kvälj-er
  Svensk ordbok
 7. vinruteväxter

  vinruteväxter, Rutaceae, familj växter med omkring 1 900 arter fördelade på drygt 160 släkten träd och buskar, ytterst sällan örter eller lianer.
 8. buksvampar

  buksvampar, Gasteromycetes, Gastromycetes, grupp basidsvampar, hos vilka basidier anläggs och basidiesporer bildas av en sporbildande vävnad, gleba, inuti fruktkroppen, som har en oftast flerskiktad vägg, peridium.
 9. surströmming

  su`rströmming subst. ~en ~ar ORDLED: sur--strömm-ing-en
  Svensk ordbok
 10. kväljning

  kväl`jning subst. ~en ~ar ORDLED: kvälj-ning-en
  Svensk ordbok