1. kvadratisk

  kvadra´tisk adj. ~t ORDLED: kvadr-at-isk
  Svensk ordbok
 2. kvadratisk distorsion

  kvadratisk distorsion, andratonsdistorsion, term inom elektroniken, se kubisk distorsion.
 3. kvadratisk reciprocitet

  kvadratisk reciprocitet, matematiskt begrepp.
 4. kvadratisk form

  kvadratisk form, i matematiken polynom i flera variabler där varje term har grad två.
 5. kvadratisk kapitalskrift

  kvadratisk kapitalskrift, capitalis quadrata , paleografisk term som kan beteckna dels de romerska monumentalinskrifternas stora bokstäver, dels en sen (ca 500 e.Kr.) imitation av dessa (även kallad capitalis elegans), som föreligger i den berömda Vergilius Augusteus och ytterligare en Vergilius-handskrift.
 6. antiprisma

  antiprisma, en halvregelbunden polyeder som begränsas av två parallella, regelbundna, kongruenta n-hörningar ( n = 4, 5, 6, ...) och 2 n liksidiga eller likbenta trianglar.
 7. carréslipning

  carréslipning, slipning av ädelstenar till kvadratisk form med plan, kvadratisk mittfasett, s.k. bord, avfasade sidor och underdel avslutad i en spets.
 8. Camille Jordan

  Jordan, Camille, 1838–1922, fransk matematiker.
 9. linjär avbildning

  linjär avbildning, i matematiken en avbildning som bevarar en linjär struktur, t.ex. vid vridningar och skalningar.
 10. quadratus

  quadratus, anatomisk term: kvadratisk t.ex. musculus quadratus femoris, kvadratisk muskel på höftledens baksida som medverkar vid benets utåtvridning.