1. kviga

  kviga, ungt hondjur av framför allt nötkreatur men även av övriga oxdjur.
 2. kviga

  kvi`ga subst. ~n kvigor ORDLED: kvig-an
  Svensk ordbok
 3. kokviga

  kokviga, tidigare benämning på ungko.
 4. ungnöt

  ungnöt, i slaktledet benämning på slaktkroppar av ungtjur, stut, ungko och kviga.
 5. nötkreatur

  nötkreatur, ko, tamko, nötboskap, tamboskap, Bos taurus, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen oxdjur.

 6. koindex

  koindex, avelsvärde på mjölkkor, vanligen angivet för förmågan att producera mjölkprotein.
 7. free martin

  free martin, kviga som är tvilling till en tjur.
 8. Köttboskapskontrollen

  Köttboskapskontrollen, KAP (kött–avel–produktion), organisation för registrering och analys av kalvningsresultat, tillväxt och slaktresultat för nötkreatur av köttras.

 9. ladugård

  ladugård, kostall, byggnad för huvudsakligen nötkreatur.

 10. mjölkproduktion

  mjölkproduktion, produktion av mjölk utöver ungarnas behov.