1. kviga

  kviga, ungt hondjur av framför allt nötkreatur men även av övriga oxdjur.
 2. kviga

  kvi`ga subst. ~n kvigor ORDLED: kvig-an
  Svensk ordbok
 3. nötkreatur

  nötkreatur är en art oxdjur.
 4. tvillingar

  tvillingar, två samtidigt födda syskon.
 5. ungnöt

  ungnöt, i slaktledet benämning på slaktkroppar av ungtjur, stut, ungko och kviga.
 6. kokviga

  kokviga, tidigare benämning på ungko.
 7. ladugård

  ladugård, kostall, byggnad för huvudsakligen nötkreatur.

 8. kalv

  kalv, unge av nötkreatur och andra oxdjur samt av bl.a. hjort, älg och ren.
 9. mjölkproduktion

  mjölkproduktion, produktion av mjölk utöver ungarnas behov.

 10. free martin

  free martin, kviga som är tvilling till en tjur.