1. kvinna

  kvinn`a subst. ~n kvinnor ORDLED: kvinn-an
  Svensk ordbok
 2. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.
 3. Kvinnans uppslagsbok

  Kvinnans uppslagsbok utkom 1948–51 i 9 små volymer.
 4. Kvinnan tige i församlingen

  Kvinnan tige i församlingen, efter Första Korinthierbrevet 14:34 i äldre svenska bibelöversättningar: ”Edra kvinnor tige uti församlingarna” (NT 81: ”... skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”).
 5. En kvinnas martyrium

  En kvinnas martyrium, även Jeanne d’Arc, originaltitel La Passion de Jeanne d’Arc, fransk film i regi av Carl Th. Dreyer (premiär 1928).
 6. Föreningen för gift kvinnas äganderätt

  Föreningen för gift kvinnas äganderätt, Sveriges första organiserade kvinnosaksförening, bildad 1873 av Anna Hierta-Retzius och Ellen Anckarsvärd efter brittisk förebild.
 7. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, den kvinnliga rösträttsrörelsens riksorganisation 1903–21.
 8. Vi Kvinnor

  Vi Kvinnor, 1959–68 namn på tidskriften Vi Mänskor.
 9. Kvinnor kan

  Kvinnor kan, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse för kvinnor.
 10. kvinns

  kvinns subst., plur., best. plur. ~en ORDLED: kvinns-en
  Svensk ordbok