1. kvinnlig

  kvinn`lig adj. ~t ORDLED: kvinn-lig
  Svensk ordbok
 2. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt är kvinnors rätt att rösta i ett val till nationella representationer, som riksdag och parlament.

 3. kvinnlig omskärelse

  kvinnlig omskärelse, annan benämning på könsstympning.
 4. kvinnlig tronföljd

  kvinnlig tronföljd, kognatisk tronföljd, successionssystem i en monarki enligt vilket också en kvinna kan ärva tronen; motsatsen är agnatisk tronföljd (se agnater).
 5. kvinnliga präster

  kvinnliga präster, se kvinnoprästfrågan.
 6. kvinnligt rim

  kvinnligt rim, tvåstavigt slutrim. Benämningarna kvinnligt och manligt om tvåstavigt respektive enstavigt slutrim (kvinna – finna, man – fann) kommer från fornprovensalsk och fransk poetik, och där var det grammatiskt genus i adjektivböjningen som var utgångspunkten: maskulinformen ’bon’ (god) rimmar på ’nom’ (enstavigt), femininformen ’bonne’ (uttalades tvåstavigt) rimmar på ’personne’.
 7. Kvinnliga Akademikers Förening

  Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, kontaktorganisation för kvinnliga akademiker, grundad 1904 under benämningen Akademiskt bildade kvinnors förening; nuvarande namn sedan 1947.
 8. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad

  Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad, skola för kvinnor 1925–54 på Fogelstads herrgård i Katrineholms kommun.
 9. Kvinnliga Missions Arbetare

  Kvinnliga Missions Arbetare, KMA, missionssällskap 1894–2004, grundat i Stockholm av Fredda Hammar (1847–1927).
 10. Vi Kvinnor

  Vi Kvinnor, 1959–68 namn på tidskriften Vi Mänskor.