1. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen, väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien (SFRJ) till ett flertal självständiga republiker.
 2. valkyria

  valkyria [-ky´-] subst. ~n valkyrior äv. valkyrja [-ky´-] ~n valkyrjor ORDLED: val-kyri-an, val-kyrj-an
  Svensk ordbok
 3. Barbro Alving

  Alving, Barbro, signaturen Bang, 1909–87, journalist, dotter till Fanny och Hjalmar Alving.
 4. amasoner

  amasoner kallas ett folk av stridande kvinnor i gamla grekiska sagor.
 5. Deruta

  Deruta, stad i Italien, under 1500-talets första hälft centrum för tillverkning av majolika.
 6. krigarvasen

  krigarvasen, benämning på en keramisk krater (vinblandningsbål) från ca 1200 f.Kr., med en unik figurscen, påträffad i ett hus innanför borgmuren i Mykene, Grekland.
 7. valkyria

  valkyria är i fornnordisk religion en kvinna som är krigare och arbetar för guden Oden.
 8. Fred Zinnemann

  Zinnemann, Fred, 1907–97, österrikisk-amerikansk filmregissör.
 9. Greenham Common

  Greenham Common, amerikansk flygbas (till 1992) i södra Storbritannien, ca 100 km sydväst om London, vid vilken kvinnor 1981 grundade flera fredsläger.
 10. Euripides

  Euripides var en grekisk författare som skrev teaterpjäser.