1. kvinnligt rim

  kvinnligt rim, tvåstavigt slutrim. Benämningarna kvinnligt och manligt om tvåstavigt respektive enstavigt slutrim (kvinna – finna, man – fann) kommer från fornprovensalsk och fransk poetik, och där var det grammatiskt genus i adjektivböjningen som var utgångspunkten: maskulinformen ’bon’ (god) rimmar på ’nom’ (enstavigt), femininformen ’bonne’ (uttalades tvåstavigt) rimmar på ’personne’.
 2. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.
 3. kvinnlig tronföljd

  kvinnlig tronföljd, kognatisk tronföljd, successionssystem i en monarki enligt vilket också en kvinna kan ärva tronen; motsatsen är agnatisk tronföljd (se agnater).
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 6. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 7. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 8. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 9. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.