1. kvinns

  kvinns subst., plur., best. plur. ~en ORDLED: kvinns-en
  Svensk ordbok
 2. Vi Kvinnor

  Vi Kvinnor, 1959–68 namn på tidskriften Vi Mänskor.
 3. Kvinnor kan

  Kvinnor kan, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse för kvinnor.
 4. kvinnlig

  kvinn`lig adj. ~t ORDLED: kvinn-lig
  Svensk ordbok
 5. kvinna

  kvinn`a subst. ~n kvinnor ORDLED: kvinn-an
  Svensk ordbok
 6. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt är kvinnors rätt att rösta i ett val till nationella representationer, som riksdag och parlament.

 7. kvinnliga präster

  kvinnliga präster, se kvinnoprästfrågan.
 8. Liberala Kvinnor

  Liberala Kvinnor, Folkpartiet liberalernas kvinnoorganisation, till 2002 Folkpartiet liberalernas kvinnoförbund, bildad 1935 av liberala och frisinnade kvinnor.
 9. kvinnlig omskärelse

  kvinnlig omskärelse, annan benämning på könsstympning.
 10. Kvinnornas fackförbund

  Kvinnornas fackförbund, tvärfacklig organisation för kvinnor 1902–09.