1. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 2. kött

  kött, enligt den svenska livsmedelslagstiftningen skelettmuskulatur från däggdjur eller fågel med naturligt förenad fett- och bindväv och från vilken större senor avlägsnats.

 3. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 4. kyckling

  kyck`ling subst. ~en ~ar ORDLED: kyckl-ing-en
  Svensk ordbok
 5. bröst

  bröst subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bröst-et
  Svensk ordbok
 6. svamp

  svamp subst. ~en ~ar ORDLED: svamp-en
  Svensk ordbok