1. kynne

  kynn`e subst. ~t ~n ORDLED: kynn-et
  Svensk ordbok
 2. Kynnefjäll

  Kynnefjäll, högplatåområde i norra Bohuslän, öster om Bullaresjöarna; högsta punkten är Vaktarekullen (207 m ö.h.).
 3. Olaus Petri

  Olaus Petri (Olavus Petri), född troligen 6 januari 1493, död 19 april 1552, reformationens främste tillskyndare i Sverige, bror till Laurentius Petri.

 4. Sigismund

  Sigismund, född 20 juni 1566, död 19 april 1632, kung av Polen från 1587 som Sigismund III Vasa (polska Zygmunt III Waza) och av Sverige 1592–99, son till Johan III och Katarina Jagellonica.
 5. purism

  purism, strävan efter renhet i ett eller annat avseende. Inom språkvetenskap en inriktning som går ut på att hindra inlån av främmande språkelement till det egna språket.
 6. Erik Gustaf Geijer

  Geijer, Erik Gustaf, född 12 januari 1783, död 23 april 1847, historiker, filosof, författare och tonsättare, professor i historia i Uppsala från 1817, ledamot av Svenska Akademien från 1824; jämför släktartikel Geijer.
 7. Staffan Skott

  Skott, Staffan, född 1943, journalist och översättare.

 8. Erik Axel Karlfeldt

  Karlfeldt, Erik Axel, född 20 juli 1864, död 8 april 1931, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1904 (ständig sekreterare från 1913), Nobelpristagare (postumt) 1931.
 9. nationalepos

  nationalepos, epos om forntida hjältedåd som ansetts visa en nations berömvärda egenart.
 10. Julian Barnes

  Barnes, Julian, född 1946, brittisk författare.