1. färgämnen

  färgämnen, organiska och oorganiska ämnen som är färgade och som används för att ge föremål och material färg; jämför färgpigment.
 2. indigo

  indigo, indigoblått, ett kypfärgämne med blå ton något dragen mot violett.
 3. kypfärgning

  kypfärgning, typ av textilfärgning.
 4. växtfärgning

  växtfärgning, färgning och mönstring av textilier med ur naturen utvunna färgämnen från växter och djur.
 5. kyp

  kyp, textilfärgning varvid vattenolösligt kypfärgämne överförs till en vattenlöslig form, se kypfärgning.
 6. indantrenfärgämnen

  indantrenfärgämnen, färgämnen av antrakinontyp.
 7. tioindigo

  tioindigo, ett med indigo besläktat syntetiskt färgämne, först syntetiserat 1905.
 8. textilfärgning

  textilfärgning, behandling som syftar till att ge textila material och produkter önskad färgnyans på ett så hållbart sätt att den bibehålls under produktens livslängd.