1. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.
 2. protestantiska kyrkor

  protestantiska kyrkor, kyrkor i Europa som är framsprungna ur 1500-talets reformationsrörelser.

 3. orientaliska kyrkor

  orientaliska kyrkor, österländska kyrkor, österländskt ortodoxa kyrkor, de regionalkyrkor som under 400–600-talen skilde sig från den bysantinska rikskyrkan och har bevarat sin identitet intill nutiden.
 4. reformerta kyrkor

  reformerta kyrkor, kyrkor som fått sin prägel av Jean Calvin och hans reformation i Genève.

 5. unierade kyrkor

  unierade kyrkor,tidigare benämning på katolska grupper med östlig rit.
 6. Kyrkornas Världsråd

  Kyrkornas Världsråd, KV, engelska World Council of Churches, WCC, ett gemensamt organ för vissa ortodoxa, orientaliska och protestantiska kyrkor.

 7. kyrka

  kyrka. Ordet kyrka har motsvarigheter i andra germanska språk: tyska Kirche, engelska Church. De romanska språken har i stället efterbildat grekiska ekklēsia ’församling’, latinska ecclesia, franska église).
 8. österländska kyrkor

  österländska kyrkor, österländskt ortodoxa kyrkor , term av oprecis innebörd, oftast brukad om orientaliska kyrkor, ibland i vidare mening inkluderande även ortodoxa och unierade kyrkor.
 9. kyrka

  kyrka är en byggnad där kristna firar gudstjänst.
 10. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA.