1. kyvett

    kyvett, behållare, oftast av kvarts eller glas, med planparallella fönster, avsedd för genomlysning av gas eller vätska vid analys med t.ex. spektrofotometri eller infrarödspektroskopi.
  2. kvartsglas

    kvartsglas, kiseldioxidglas, enkomponentglas bestående av kiseldioxid.
  3. stopped-flow-spektrometri

    stopped-flow-spektrometri, vanlig metod för registrering av snabba kemiska reaktioner.