1. skyddsplantering

    skyddsplantering, plantering i vindexponerade lägen för att hindra sand- och jordflykt.
  2. markförstöring

    markförstöring, jordförstöring, svåra markskador som ger mycket långvariga negativa effekter på växtproduktion och/eller vattenförsörjning.
  3. erosion

    erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.