1. läcka

  2läck`a verb läckte läckt, pres. läcker ORDLED: läck-er SUBST.: läckande, läckning; läckage
  Svensk ordbok
 2. läcka

  1läck`a subst. ~n läckor ORDLED: läck-an
  Svensk ordbok
 3. läckage

  läckage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: läck-ag-et
  Svensk ordbok
 4. läcker

  läcker säger man om någonting som smakar mycket gott.
 5. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 6. karljohan

  karljohan, stensopp, Boletus edulis, art i basidsvampsordningen Boletales.
 7. Alfred Hitchcock

  Hitchcock, Sir Alfred, född 13 augusti 1899, död 29 april 1980, brittisk filmregissör, verksam inom brittisk film fram till 1939, därefter i Hollywood.

 8. ödem

  ödem, onormal ansamling av vätska i kroppen.
 9. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 10. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.