1. läcka

  2läck`a verb läckte läckt, pres. läcker ORDLED: läck-er SUBST.: läckande, läckning; läckage
  Svensk ordbok
 2. läcka

  1läck`a subst. ~n läckor ORDLED: läck-an
  Svensk ordbok
 3. läcker

  läcker säger man om någonting som smakar mycket gott.
 4. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 5. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 6. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
 7. vattenförorening

  vattenförorening är ett ämne som förekommer i vatten i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
 8. läckage

  läckage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: läck-ag-et
  Svensk ordbok
 9. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.

 10. eutrofiering

  eutrofiering innebär att tillgången på näring ökar i ett naturområde, till exempel i en sjö.