1. läckage

  läckage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: läck-ag-et
  Svensk ordbok
 2. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna, vit dvärg, kompakt stjärnrest som utgör slutstadiet i lättare stjärnors utveckling.
 3. komponent

  komponent, beståndsdel; inom elektroniken benämning på elektronisk byggdel eller element alltifrån de enklaste passiva resistorerna till den mest komplicerade dator som ingår i ett större elektroniskt system.
 4. kulturlandskap

  kulturlandskap, ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människans aktivitet.
 5. extravasering

  extravasering, extravasation, läckage av blod, infusions- eller injektionsvätska från blodkärl till omkringliggande vävnader eller hålorgan.
 6. koldioxidlagring

  koldioxidlagring, koldioxidavskiljning och -lagring, engelska carbon capture and storage, CCS, teknik för att avskilja och lagra koldioxid i samband med förbränning av fossila bränslen.

 7. PVC

  PVC, beteckning för vinylkloridplast, en termoplast baserad på polyvinylklorid.
 8. exsudat

  exsudat,, exudat  proteinrik vätska (densiteten högre än 1,020 g/cm 3), som bildas genom läckage vid inflammatoriska processer och som innehåller växlande mängder celler och cellfragment.
 9. elast

  elast, material med snabb och stor elastisk töjbarhet (minst 2 men oftast 5–10 gånger ursprunglig längd) samt snabb och nästan fullständig återhämtningsförmåga.
 10. leversjukdomar

  leversjukdomar, sjukdomsprocesser som stör leverns funktioner i sådan omfattning att det omedelbart eller på längre sikt uppkommer symtom.