1. lägesenergi

  lägesenergi, term inom fysiken, detsamma som potentiell energi.
 2. relativt läge

  relativt läge, geografisk term: läget av en plats eller ett område i förhållande till en eller flera platser eller områden i omgivningen.
 3. lägenhet

  lägenhet, fastighetsjuridisk term för avgränsad del av byggnad, ibland även hel byggnad, som upplåtits till nyttjande som bostad eller för annat ändamål.
 4. lägenhetsarrende

  lägenhetsarrende, arrende som gäller annat ändamål än de i jordabalken särskilt reglerade formerna jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende.
 5. läge

  lä`ge subst. ~t ~n ORDLED: läg-et
  Svensk ordbok
 6. Gislövs läge

  Gislövs läge, ort i Trelleborgs kommun, Skåne (Skåne län), 5 km öster om Trelleborg.
 7. laga läge

  laga läge, medeltida term i östra Sverige för fördelning (skifte) av odlingsmark och andra nyttigheter mellan medlemmarna i ett skifteslag.
 8. -läge

  -läge substantivisk slutled ~t ~n ORDLED: --läg-et
  Svensk ordbok
 9. lägesparameter

  lägesparameter, parameter som bestämmer en statistisk fördelnings läge på mätaxeln, t.ex. medelvärdet, medianen eller typvärdet.
 10. lägesmått

  lägesmått är ett ord som man använder inom matematik och statistik.