1. läge

  lä`ge subst. ~t ~n ORDLED: läg-et
  Svensk ordbok
 2. Gislövs läge

  Gislövs läge, ort i Trelleborgs kommun, Skåne (Skåne län), 5 km öster om Trelleborg.
 3. relativt läge

  relativt läge, geografisk term: läget av en plats eller ett område i förhållande till en eller flera platser eller områden i omgivningen.
 4. laga läge

  laga läge, medeltida term i östra Sverige för fördelning (skifte) av odlingsmark och andra nyttigheter mellan medlemmarna i ett skifteslag.
 5. -läge

  -läge substantivisk slutled ~t ~n ORDLED: --läg-et
  Svensk ordbok
 6. lägesparameter

  lägesparameter, parameter som bestämmer en statistisk fördelnings läge på mätaxeln, t.ex. medelvärdet, medianen eller typvärdet.
 7. lägesenergi

  lägesenergi är energi som ett föremål har genom sitt läge, till exempel en viss höjd över marken.
 8. lägenhetsarrende

  lägenhetsarrende, arrende som gäller annat ändamål än de i jordabalken särskilt reglerade formerna jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende.
 9. lägerhydda

  lägerhydda, äldre enkel byggnad, uppförd som soldatboning vid fältförläggning.
 10. lägersmål

  lägersmål, äldre benämning på allt könsumgänge utanför äktenskapet, vare sig parterna var ogifta eller gifta var och en på sitt håll.