1. lägg

  lägg, visst antal blad i t.ex. en bok som lagts samman och bildar en enhet.
 2. lägg

  1lägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lägg-et
  Svensk ordbok
 3. lägg

  2lägg subst. ~en ~ar ORDLED: lägg-en
  Svensk ordbok
 4. läggmaskin

  läggmaskin, benämning inom tekoindustrin på en maskin som lägger ut tyg i flera lager för tillskärning.
 5. läggsöm

  läggsöm, prydnadssöm utförd med två trådar, av vilka den ena och grövre spänns ut och sys fast med den andra medelst tvärlagda stygn.
 6. lägga på

  lägga på´ verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: påläggande, påläggning; pålägg
  Svensk ordbok
 7. lägga av

  lägga a´v verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: avläggande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 8. lägga om

  lägga om´ verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: omläggande, omläggning
  Svensk ordbok
 9. lägga ut

  lägga u´t verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: utläggande (till 3 och 4), utläggning (till 4); utlägg (till 3)
  Svensk ordbok
 10. lägga

  lägg`a verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: läggande, läggning
  Svensk ordbok