1. nilvaran

  nilvaran, Varanus niloticus , art i ödlefamiljen varaner.
 2. rygg

  rygg subst. ~en ~ar ORDLED: rygg-en
  Svensk ordbok
 3. ben

  ben subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ben-et
  Svensk ordbok
 4. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda någons liv eller förhindra att en akut skada eller sjukdom förvärras i väntan på ambulans eller annan professionell hjälp.

 5. gluttsnäppa

  gluttsnäppa, Tringa nebularia, art i fågelfamiljen snäppor.
 6. brottning

  brottning är en kampsport där två personer försöker lägga varandra på rygg.
 7. rövkrok

  rövkrok, spänna rövkrok, dra rövkrok, sparka rövkrok, kasta krokhas, bryta stubbar, en sorts liggande brottningslek som varit mycket populär hos allmogen i alla de nordiska länderna.
 8. halvnelson

  halvnelson, grepp i brottning, det ursprungliga greppet i parterr.
 9. skogsödla

  skogsödla, Zootoca vivipara, art i familjen lacertider.

 10. hägerpipare

  hägerpipare, Dromadidae , familj vadarfåglar med en art, hägerpipare ( Dromas ardeola).