1. läkare

  läkare är en person som har till yrke att bota sjuka människor, återställa skadade och hålla människor friska.
 2. Läkare Utan Gränser

  Läkare Utan Gränser är en internationell hjälporganisation.
 3. AT-läkare

  AT-läkare, läkare som fullgör allmäntjänstgöring.
 4. läkare mot kärnvapen

  läkare mot kärnvapen, se Svenska läkare mot kärnvapen.
 5. patientansvarig läkare

  patientansvarig läkare, enligt hälso- och sjukvårdslagen den legitimerade läkare som har det närmaste och samlade ansvaret för en patient vid den sjukvårdsenhet där denne vårdas.
 6. läka

  lä`ka verb läkte läkt, pres. läker ORDLED: läk-er SUBST.: läkande, läkning
  Svensk ordbok
 7. läkare

  lä`kare subst. ~n äv. läkarn, plur. ~, best. plur. läkarna ORDLED: läk-ar-en
  Svensk ordbok
 8. Svenska läkare mot kärnvapen

  Svenska läkare mot kärnvapen, SLMK, ideell och politiskt obunden förening, bildad 1981 som en del av IPPNW med uppgift att skapa opinion för att avskaffa kärnvapnen genom att informera om deras medicinska skadeverkningar.

 9. AT-läkare

  AT-läkare [a`te- långt e] subst. ~n äv. AT-läkarn, plur. ~, best. plur. AT-läkarna ORDLED: AT--läk-ar-en
  Svensk ordbok
 10. bariatrisk kirurgi

  bariatrisk kirurgi, detsamma som fetmakirurgi.