1. läktarvåld

  läktarvåld, våld, skadegörelse och hotfullt uppträdande från publik vid offentliga idrottsevenemang, främst fotbollsmatcher.
 2. läkt

  läkt, relativt klent, ohyvlat eller hyvlat byggnadsvirke med tjocklek upp till 38 mm och bredd upp till 63 mm.
 3. läktare

  läktare, pråm för transport av last till och från fartyg.
 4. läkt

  läkt subst. ~en ~er ORDLED: läkt-en
  Svensk ordbok
 5. läktarpredikstol

  läktarpredikstol, läktarliknande an­ord­ning i en kyrkas triumfbåge, avsedd för predikan och vanligtvis försedd med ett framskjutande mittparti.
 6. neandertalmänniskan

  neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, art i familjen hominider som levde för 400 000–30 000 år sedan i Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, södra Storbritannien, Spanien och norra delen av Mellanöstern.

 7. Avicii Arena

  Avicii Arena, till 2021 Globen (egentligen Ericsson Globe), ursprungligen Stockholm Globe Arena, arena för sport och kultur i Johanneshov, Stockholm, uppförd 1986–88.

 8. läktare

  läk`tare subst. ~n äv. läktarn, plur. ~, best. plur. läktarna ORDLED: läkt-ar-en
  Svensk ordbok
 9. läktra

  läk`tra verb ~de ~t ORDLED: läkt-rar SUBST.: läktrande, läktring
  Svensk ordbok
 10. läktarvåld

  läk`tarvåld subst. ~et ORDLED: läkt-ar--våld-et
  Svensk ordbok