1. läm

  läm, nedfällbar vägg kring lastutrymme på lastbil eller godsvagn på järnväg; ursprungligen benämning på fallucka.
 2. läm

  läm, äldre fångstredskap, en fälla bestående av en bottenstock mot vilken fallstocken, ofta belastad med stenblock, föll och avlivade bytesdjuret, när detta utlöste fällans giller.
 3. läm

  läm´ subst. ~men ~mar ORDLED: lämm-en
  Svensk ordbok
 4. Lämshaga

  Lämshaga, gods i Värmdö kommun, Uppland (Stockholms län).
 5. lämlar

  lämlar, grupp sorkar (ibland betraktad som tribus Lemmini) med drygt tio arter i norra halvklotets tundra- och tajgaområden: bruna lämlar (släktet Lemmus med tre arter, bl.a. fjällämmel), halsbandslämlar, skogslämmel och myrlämlar (släktet Synaptomys med två arter).
 6. lämmel

  lämmel är en gnagare som är nära släkt med sorkarna, se lämlar.
 7. lämmeltåg

  lämmeltåg, massuppträdande och vandringsbeteende hos fjällämmel och andra lämlar.
 8. lämmelår

  lämmelår, de år under vilka ovanligt stora populationer av lämlar förekommer.
 9. lämpligen

  läm`pligen adv. ORDLED: lämp-lig-en
  Svensk ordbok
 10. lämmel

  lämmel [läm´- el. läm`-] subst. ~n lämlar ORDLED: läml-ar
  Svensk ordbok