1. lämlar

  lämlar är några arter gnagare som är nära släkt med sorkarna.
 2. sorkar

  sorkar är små gnagare som är nära släkt med lämmel och mer avlägset med råttor och möss.
 3. lämmel

  lämmel, gnagare, se lämlar och fjällämmel.
 4. lämmeltåg

  lämmeltåg, massuppträdande och vandringsbeteende hos fjällämmel och andra lämlar.
 5. lämmelår

  lämmelår, de år under vilka ovanligt stora populationer av lämlar förekommer.
 6. smågnagare

  smågnagare, framför allt i ekologiska sammanhang ofta använt namn på familjen råttdjur, dvs. möss, råttor, sorkar och lämlar.
 7. hamsterartade gnagare

  hamsterartade gnagare, Cricetidae, familj gnagare med ca 700 arter.
 8. biologisk rytm

  biologisk rytm, biorytm, biologisk svängning, rytmiskt varierande biologisk funktion, t.ex. kroppstemperatur, sömnmönster, bladrörelser och antalet lämlar i fjällområdena.
 9. halsbandslämlar

  halsbandslämlar, Dicrostonyx, släkte råttdjur med minst två arter, labradorhalsbandslämmel ( D. hudsonicus) i nordöstra Nordamerika och arktisk halsbandslämmel ( D. torquatus) i Eurasien, i norra Nordamerika och på Grönland.
 10. fjällräv

  fjällräv är en art i rovdjursfamiljen hunddjur.