1. lämmeltåg

  lämmeltåg, massuppträdande och vandringsbeteende hos fjällämmel och andra lämlar.
 2. lämmeltåg

  lämm`eltåg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämmel--tåg-et
  Svensk ordbok
 3. lämlar

  lämlar är några arter gnagare som är nära släkt med sorkarna.
 4. fjällämmel

  fjällämmel, fjäll-lämmel, lämmel, Lemmus lemmus, art i familjen hamsterartade gnagare.
 5. tåg

  1tåg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tåg-et
  Svensk ordbok