1. lämpa

  1läm`pa subst. ~n lämpor ORDLED: lämp-an
  Svensk ordbok
 2. lämpa

  2läm`pa verb ~de ~t ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande, lämpning (till 1)
  Svensk ordbok
 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 4. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 5. jättepanda

  jättepanda, bambubjörn, panda, Ailuropoda melanoleuca [-le uka], art som numera förs till familjen björnar (tidigare placerad i familjen halvbjörnar).
 6. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 7. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 8. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 9. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 10. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.