1. lämplig

  läm`plig adj. ~t ORDLED: lämp-lig
  Svensk ordbok
 2. lämpligen

  läm`pligen adv. ORDLED: lämp-lig-en
  Svensk ordbok
 3. lämplighetsintyg

  läm`plighetsintyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämp-lig-hets--in-tyg-et
  Svensk ordbok
 4. lämpa sig

  läm`pa sig verb lämpade lämpat ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande
  Svensk ordbok
 5. lämpad

  läm`pad adj. lämpat ORDLED: lämp-ad
  Svensk ordbok
 6. lämpare

  läm`pare subst. ~n äv. lämparn, plur. ~, best. plur. lämparna ORDLED: lämp-ar-en
  Svensk ordbok
 7. lämpa

  1läm`pa subst. ~n lämpor ORDLED: lämp-an
  Svensk ordbok
 8. lämpa

  2läm`pa verb ~de ~t ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande, lämpning (till 1)
  Svensk ordbok
 9. trädgårdsnejlika

  trädgårdsnejlika, Dianthus caryophyllus, art i familjen nejlikväxter.
 10. smörsopp

  smörsopp, Suillus luteus, art hattsvamp i basidsvampsordningen Boletales.