1. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 2. gavial

  gavial, gangesgavial, Gavialis gangeticus, den enda nu levande arten i kräldjursfamiljen gavialer.
 3. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 4. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 5. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 6. risvase

  risvase, fiskvase, vase, i vattnet nedsänkta träd eller buskar som förankras på lämpligt sätt.
 7. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 8. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 9. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 10. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.