1. länd

  länd, ryggens nedersta del mellan bröstkorg och bäcken.
 2. världens länder.

  världens länder. För tabell över världens länder se land.
 3. ländrygg

  ländrygg, anatomisk term för ryggens nedre del, dvs. regionen mellan nedersta revbensparet och de båda höftbenskammarna.
 4. ländler

  ländler, pardans från framför allt Österrike, Bayern och Böhmen.
 5. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 6. u-länder

  u-länder, se u-land.
 7. NIC-länder

  NIC-länder, newly industrialized countries, newly industrializing coun­tries, ibland även NIE ( newly industrializing economies), länder som inlett en snabb industrialiseringsprocess under efterkrigstiden, ofta med en tydlig exportorientering.
 8. länd

  länd subst. ~en ~er [län´d-] ORDLED: länd-en
  Svensk ordbok
 9. LDC-länder

  LDC-länder, Least Developed Countries(eng., ’minst utvecklade länder’), benämning på de 50-talet länder som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita understigande 750 US dollar (2007); benämningen introducerades av UNCTAD 1968.
 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.