1. världens länder.

  världens länder. För tabell över världens länder se land.
 2. u-länder

  u-länder, se u-land.
 3. NIC-länder

  NIC-länder, newly industrialized countries, newly industrializing coun­tries, ibland även NIE ( newly industrializing economies), länder som inlett en snabb industrialiseringsprocess under efterkrigstiden, ofta med en tydlig exportorientering.
 4. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 5. LDC-länder

  LDC-länder, Least Developed Countries(eng., ’minst utvecklade länder’), benämning på de 50-talet länder som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita understigande 750 US dollar (2007); benämningen introducerades av UNCTAD 1968.
 6. länderman

  länderman, norsk medeltida titel, se lenderman.
 7. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 8. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 9. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 10. Marshallplanen

  Marshallplanen, amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA:s utrikesminister George C. Marshall i juni 1947.