1. världens länder.

  världens länder. För tabell över världens länder se land.
 2. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 3. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 4. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 5. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 6. Marshallplanen

  Marshallplanen, amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA:s utrikesminister George C. Marshall i juni 1947.

 7. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 8. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 9. NIC-länder

  NIC-länder, newly industrialized countries, newly industrializing coun­tries, ibland även NIE ( newly industrializing economies), länder som inlett en snabb industrialiseringsprocess under efterkrigstiden, ofta med en tydlig exportorientering.
 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.