1. världens länder.

  världens länder. För tabell över världens länder se land.
 2. NIC-länder

  NIC-länder, newly industrialized countries, newly industrializing coun­tries, ibland även NIE ( newly industrializing economies), länder som inlett en snabb industrialiseringsprocess under efterkrigstiden, ofta med en tydlig exportorientering.
 3. u-länder

  u-länder, se u-land.
 4. LDC-länder

  LDC-länder, Least Developed Countries(eng., ’minst utvecklade länder’), benämning på de 50-talet länder som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita understigande 750 US dollar (2007); benämningen introducerades av UNCTAD 1968.
 5. underutvecklade länder

  underutvecklade länder, se u-land.
 6. Proletärer i alla länder, förenen eder!

  Proletärer i alla länder, förenen eder! (tyska Proletarier aller Länder, vereinigt euch!), slutorden i Kommunistiska manifestet, tillika paroll för Kommunisternas förbund, på vars uppdrag manifestet skrevs, senare också för andra och tredje internationalerna (1889, 1919) samt för Sovjetunionen.
 7. länder

  länder se 1land
  Svensk ordbok
 8. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 9. länderman

  länderman, norsk medeltida titel, se lenderman.
 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.