1. ländrygg

  ländrygg, anatomisk term för ryggens nedre del, dvs. regionen mellan nedersta revbensparet och de båda höftbenskammarna.
 2. ryggskott

  ryggskott, plötsligt uppkommen och snart övergående smärta och stelhet i ländryggen.
 3. ischias

  ischias, smärtor i nedre extremiteten oftast utstrålande från ländryggen ned i foten.
 4. diskbråck

  diskbråck, utbuktning av broskskivorna (diskarna) mellan kotorna (se bild rygg).
 5. lumbago

  lumbago, medicinsk term för smärtor i ländryggen, t.ex. lumbago acuta, ryggskott.
 6. lordos

  lordos, den normala krökningen av hals- och ländryggrad.
 7. korsben

  korsben, os sacrum, platt, trekantigt ben som bildats genom sammanväxning av fem kotor.

 8. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.
 9. lumbalpunktion

  lumbalpunktion, punctio lum­balis , provtagning av ryggmärgsvätska med hjälp av en kanyl som, efter lokalbedövning, förs in mellan de mjuka ryggmärgshinnorna i nedre delen av ländryggen, långt nedanför ryggmärgens slut.
 10. Gunnar Eklöf

  Eklöf, Gunnar, 1909–63, inredningsarkitekt, möbelformgivare.