1. lärande organisation

  lärande organisation, organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.
 2. De tolv apostlarnas lära

  De tolv apostlarnas lära, tidig kristen skrift, se Didache.
 3. lärarutbildning

  lärarutbildning för lärare inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bedrivs (2010) vid 25 universitet och högskolor.
 4. Läran och förbunden

  Läran och förbunden, engelska Doctrine and Covenants, helig skrift för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna).
 5. interkulturellt lärande

  interkulturellt lärande, dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.
 6. Lärarförbundet

  Lärarförbundet, fackförbund inom TCO som organiserar lärare och skolledare inom hela utbildningsområdet, från förskola till högskola.
 7. Lärarnas tidning

  Lärarnas tidning, Lärarförbundets medlemstidning.
 8. problembaserat lärande

  problembaserat lärande, PBL , tidigare problembaserad inlärning, PBI, samlingsbenämning på utformning av utbildningssituationer som fokuserar utveckling av de studerandes självständiga lärande.
 9. lärarorganisationer

  lärarorganisationer, fackliga organisationer för lärare, uppbyggda efter medlemmarnas utbildning och skoltillhörighet.
 10. Lärartidningen/Svensk skoltidning

  Lärartidningen/Svensk skoltidning, tidigare namn på Lärarnas tidning.