1. lärande organisation

  lärande organisation, organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.
 2. livslångt lärande

  livslångt lärande, pedagogisk term som på 1990-talet ersatte termen livslång utbildning och som innebär att individen är kapabel att lära sig under hela sin livstid.
 3. problembaserat lärande

  problembaserat lärande, PBL , tidigare problembaserad inlärning, PBI, samlingsbenämning på utformning av utbildningssituationer som fokuserar utveckling av de studerandes självständiga lärande.
 4. interkulturellt lärande

  interkulturellt lärande, dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.
 5. Lärarnas världsförbund

  Lärarnas världsförbund, WCOTP , slogs 1993 samman med Internationella federationen av lärarfackföreningar och bildade Lärarnas yrkesinternational (EI).
 6. Lärarnas yrkesinternational

  Lärarnas yrkesinternational, Education International, EI, Bryssel, yrkesinternational bildad 1993 genom ett samgående mellan de tidigare konkurrerande IFFTU (Internationella federationen av lärarfackföreningar) och WCOTP (Lärarnas världsförbund).
 7. Lärarnas Riksförbund

  Lärarnas Riksförbund, LR, fackförbund inom Saco som organiserar lärare samt studie- och yrkesvägledare vid bl.a. grund-, gymnasie- och högskolor samt vuxenutbildning.
 8. Rättfärdighetens Lärare

  Rättfärdighetens Lärare, en andlig ledare inom judendomen, grundare av den sekt som Dödahavsrullarna härrör från.
 9. Lärarnas tidning

  Lärarnas tidning, Lärarförbundets medlemstidning.
 10. lära

  2lä`ra verb lärde lärt, pres. lär ORDLED: lär-de SUBST.: lärande
  Svensk ordbok