1. läs- och skrivkunnighet

  läs- och skrivkunnighet, alfabetism, förmåga att läsa och skriva.
 2. läs- och skrivsvårigheter

  läs- och skrivsvårigheter, de särskilda svårigheter med skriftspråket som en del individer har.
 3. Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter

  Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter, FMLS, handikapporganisation, bildad 1979 och med 4 500 medlemmar i 63 lokalföreningar (1999).
 4. läsare

  läsare, personer som gripits av den folkväckelse framför allt i Norrland (ca 1750–1900) som fått benämningen läseri.
 5. läsklass

  läsklass, tidigare specialklass för undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter.
 6. läsklinik

  läsklinik, inrättning för specialundervisning i skolan av barn med läs- och skrivsvårigheter.
 7. läst

  läst är en modell av en fot som används som form då man tillverkar skor.
 8. läsminne

  läsminne, permanentminne, inom datortekniken minne vars innehåll kan läsas av användaren.
 9. läsbarhetsindex

  läsbarhetsindex, mått på en texts svårighetsgrad.
 10. läseri

  läseri, benämning på den svenska folkväckelsen ca 1750–1900, särskilt utbredd i Norrland, därav uttrycket norrlandsläseri.