1. läsa

  lä`sa verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: läsande, läsning
  Svensk ordbok
 2. läsare

  läsare, personer som gripits av den folkväckelse framför allt i Norrland (ca 1750–1900) som fått benämningen läseri.
 3. läsapparat

  läsapparat, anordning för läsning på ljusskärm av mikrofilm och mikrofiche.
 4. läsart

  läsart, som teknisk term inom litteratur- och teatervetenskapen tydningen av ett visst textställe eller grunden för ett val bland flera textvarianter, tryckta eller otryckta (se textkritik).
 5. läsa på

  läsa på´ verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: påläsande, påläsning
  Svensk ordbok
 6. läsa ut

  läsa u´t verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: utläsande, utläsning
  Svensk ordbok
 7. läsa av

  läsa a´v verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: avläsande, avläsning
  Svensk ordbok
 8. läsa in

  läsa in´ verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: inläsande, inläsning
  Svensk ordbok
 9. läsa upp

  läsa upp´ verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: uppläsande, uppläsning
  Svensk ordbok
 10. läsa emot

  läsa emo´t verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er e-mot SUBST.: motläsande, motläsning
  Svensk ordbok