1. läsesällskap

  läsesällskap, förening för att tillhandahålla litteratur, ofta även samlingslokal, åt medlemmarna.
 2. läsesal

  lä`sesal subst. ~en ~ar ORDLED: läse--sal-en
  Svensk ordbok
 3. läsare

  läsare, personer som gripits av den folkväckelse framför allt i Norrland (ca 1750–1900) som fått benämningen läseri.
 4. PDF-läsare

  PDF-läsare, i databehandlingssammanhang programvara som läser filformatet PDF.
 5. läs- och skrivkunnighet

  läs- och skrivkunnighet, alfabetism, förmåga att läsa och skriva.
 6. läs- och skrivsvårigheter

  läs- och skrivsvårigheter, de särskilda svårigheter med skriftspråket som en del individer har.
 7. Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter

  Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter, FMLS, handikapporganisation, bildad 1979 och med 4 500 medlemmar i 63 lokalföreningar (1999).
 8. läsa på

  läsa på´ verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: påläsande, påläsning
  Svensk ordbok
 9. läslig

  lä`slig adj. ~t ORDLED: läs-lig
  Svensk ordbok
 10. läsa ut

  läsa u´t verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: utläsande, utläsning
  Svensk ordbok