1. läsesal

  lä`sesal subst. ~en ~ar ORDLED: läse--sal-en
  Svensk ordbok
 2. Ryssländska statliga biblioteket

  Ryssländska statliga biblioteket, Ryska statliga biblioteket, ryska Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka (före 1992 Leninbiblioteket, ryska Gosudarstvennaja biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina), Moskva, nationalbibliotek för Ryska federationen, ett av världens största bibliotek.

 3. Henri Labrouste

  Labrouste, Henri, 1801–75, fransk arkitekt.
 4. Beckomberga sjukhus

  Beckomberga sjukhus, Bromma, Stockholm, psykiatriskt sjukhus, i bruk 1932–97.
 5. Christopher Wren

  Wren, Sir Christopher, född 20 oktober 1632, död 25 februari 1723, engelsk arkitekt och vetenskapsman, professor i astronomi vid Gresham College i London 1657–60, i Oxford 1661–73, chef för den kungliga byggnadsverksamheten från 1669, president i Royal Society 1680–82.
 6. referensbibliotek

  referensbibliotek, särskild biblioteksavdelning där bibliografier, uppslagsverk, ordböcker, matriklar m.m. finns uppställda, vanligen i anslutning till läsesalen.
 7. Cabinet des fées

  Cabinet des fées, egentligen Le Cabinet des fées, ou Collection choisie des contes des fées et autres contes merveilleux, ett samlingsverk i 41 vol. (Amsterdam och Paris 1785–89), där de viktigaste av 1700-talets franska samlingar av folksagor och ”contes de fées” återutgavs under redaktion av skriftställaren Charles-Joseph de Mayer ( 1751–1825).
 8. Bibliothèque Sainte-Geneviève

  Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, bibliotek knutet till Sorbonneuniversitetet.
 9. Michelozzo

  Michelozzo, egentligen Michelozzo di Bartolommeo, 1396–1472, italiensk arkitekt och skulptör.
 10. Anthony Panizzi

  Panizzi, Antonio (Sir Anthony), 1797–1879, italiensk jurist och biblioteksman som 1822 tvingades gå i politisk exil.