1. läst

  läst är en modell av en fot som används som form då man tillverkar skor.
 2. läst

  läst, gammalt svenskt volymmått och viktmått med värden som beror på tidpunkt, ort och varuslag och som i de enskilda fallen ofta är mycket osäkra.
 3. läst

  läst subst. ~en ~er ORDLED: läst-en
  Svensk ordbok
 4. Lästringe

  Lästringe, f.d. församling i Nyköpings kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 5. lästa

  läs`ta verb ~de ~t ORDLED: läst-ar SUBST.: lästande, lästning
  Svensk ordbok
 6. lästblock

  läs`tblock subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: läst--block-et
  Svensk ordbok
 7. lästittare

  lä`stittare subst. ~n äv. lästittarn, plur. ~, best. plur. lästittarna ORDLED: läs--titt-ar-en
  Svensk ordbok
 8. Torsten Ehrenmark

  Ehrenmark, Torsten, 1919–85, journalist.
 9. Margaret Drabble

  Drabble, Margaret, född 1939, brittisk författare och litteraturkritiker, syster till A.S. Byatt.
 10. James Baldwin

  Baldwin, James, 1924–87, amerikansk författare.