1. lät

  lät se låta
  Svensk ordbok
 2. lättvårdsavdelning

  lättvårdsavdelning, vårdavdelning på sjukhus, avsedd för patienter som kan klara sig själva beträffande hygien, bäddning, medicinering, måltider m.m., men där dagligen upprepade undersökningar, behandlingar, hälsoundervisning o.d. eller det geografiska avståndet till bostaden förhindrar att patienten bor hemma.
 3. lättmatros

  lättmatros, sjöman inom däcksavdelningen på handelsfartyg.
 4. LÄTU

  LÄTU, Lärartjänstutredningen (SOU 1980:3), den utredning som lagt grunden till dagens tjänsteorganisation vid universitet och högskolor.
 5. lättregel

  lättregel, komponent i en byggnadsstomme bestående av två träflänsar sammanhållna av t.ex. boardskivor med isolerutfyllnad.
 6. lättvikt

  lättvikt, viktklassbeteckning i flera idrotter, t.ex. boxning (max. vikt numera 60 kg för amatörer, 61,2 kg för professionella) och andra kampsporter.
 7. lättmjölk

  lättmjölk, mjölk med en fetthalt av 0,5 %, berikad med A- och D-vitamin.
 8. lättklövar

  lättklövar, de svagt utvecklade resterna av andra och femte fingrarna respektive tårna hos de flesta partåiga hovdjur.
 9. lättbensin

  lättbensin, klar, färglös och lättflytande vätska bestående av kolväten som i raffinaderi destillerats ur råolja.
 10. lättvattenkokare

  lättvattenkokare, i kärntekniken kokarreaktor där det kokande kylmedlet utgörs av vanligt vatten.