1. lätt

  lätt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 2. lätt sits

  lätt sits, sits vid ridning då ryttarens tyngd vilar i stigbyglarna och sätet inte rör vid sadeln.
 3. lätt bris

  lätt bris, vind på sjön med vindstyrka 2 enligt Beaufortskalan.
 4. lätt-

  lätt- förled
  Svensk ordbok
 5. lätta sidan

  lätta sidan, benämning på en avdelning i dagstidningar där genrer som kåserier, dagsverser och skämtteckningar utgör en brokig och populär blandning.
 6. lättmetall

  lättmetall är, som namnet antyder, en metall som är förhållandevis lätt.
 7. lättbetong

  lättbetong är ett byggnadsmaterial som är ”uppblåst” och därför lätt.
 8. lättprodukter

  lättprodukter, livsmedel som innehåller mindre fett eller mindre socker än motsvarande normalprodukter.
 9. lättvårdsavdelning

  lättvårdsavdelning, vårdavdelning på sjukhus, avsedd för patienter som kan klara sig själva beträffande hygien, bäddning, medicinering, måltider m.m., men där dagligen upprepade undersökningar, behandlingar, hälsoundervisning o.d. eller det geografiska avståndet till bostaden förhindrar att patienten bor hemma.
 10. lättmatros

  lättmatros, sjöman inom däcksavdelningen på handelsfartyg.