1. låda

  2lå`da verb lådde lått, pres. låder ORDLED: låd-er SUBST.: lådande
  Svensk ordbok
 2. låda

  1lå`da subst. ~n lådor ORDLED: låd-an
  Svensk ordbok
 3. lådagram

  lådagram är ett lådliknande diagram som visar inte bara övre och undre kvartilen och medianen utan även det minsta och det största värdet i ett datamaterial.
 4. svarta lådan

  svarta lådan, färdskrivare för flygplan och båtar, se färdskrivare.
 5. David Roentgen

  Roentgen, David, 1743–1807, tysk möbelsnickare, son till Abraham Roentgen.
 6. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 7. krisuppgörelsen

  krisuppgörelsen, överenskommelse 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet i arbetslöshets- och jordbruksfrågorna.

 8. kast

  kast, låda med fack för olika trycktyper m.m., förr använd i sätterier.
 9. minimalism

  minimalism, riktning inom konsten som växte fram i USA under 1960-talet med målsättningen att i konstverket eliminera allt uttryck för upphovsmannens egen person.
 10. kassa

  kassa, kontanta pengar, t.ex. mynt eller sedlar.