1. lågkonjunktur

  lågkonjunktur, en period när det råder låg ekonomisk aktivitet och många människor är arbetslösa.
 2. låginkomstland

  låginkomstland, land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita som är lägre än 1 026 US dollar (2020).

 3. lågtryck

  lågtryck, cyklon, område i atmosfären med lägre lufttryck än omgivningen.
 4. lågtyska

  lågtyska, även (vardagligt) plattyska, sammanfattande benämning på de tyska dialekter i den norra delen av det tyska språkområdet som inte genomgått den högtyska ljudskridningen av urgermanskt p, t, k.
 5. lågaktivt avfall

  lågaktivt avfall, radioaktivt avfall med så låg aktivitet att det inte behöver vare sig skärmas eller kylas.
 6. lågpassfilter

  lågpassfilter, elektriskt filter som skall släppa fram signaler med låga frekvenser upp till en gränsfrekvens och helt dämpa högre frekvenser.
 7. lågreservoar

  lågreservoar, magasin av konsumtionsvatten på lägre höjd än trycknivån i ett distributionssystem.
 8. lågfjäll

  lågfjäll, fjäll med topphöjder under ca 1 200 m ö.h.
 9. lågenergilampa

  lågenergilampa är en lampa som förbrukar mindre energi än en vanlig glödlampa.
 10. låg

  låg se ligga
  Svensk ordbok