1. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 2. statsskuld

  statsskuld är de pengar som den svenska staten är skyldig till exempel andra länder.
 3. guldsmedsbank

  guldsmedsbank, depositionsverksamhet som utövades av guldsmeder i England på 1600-talet.
 4. Pakistan

  Pakistan, stat i södra Asien.

 5. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 6. län

  län, regionalt förvaltningsområde sedan 1600-talet.

 7. kapitalmarknad

  kapitalmarknad, samlingsbenämning på aktiemarknad och kreditmarknad.
 8. studiemedel

  studiemedel, statligt studiestöd i form av studiebidrag och studielån till studerande vid universitet, högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar samt till studerande över 20 år i gymnasiala utbildningar.
 9. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 10. Kambodja

  Kambodja, Cambodja, 1970–75 Khmerrepubliken, 1975–89 Kampuchea, stat på Sydöstasiatiska halvön.