1. långtradare

  långtradare, lastbil med en eller två släpvagnar.
 2. långtradare

  lång`tradare subst. ~n äv. långtradarn, plur. ~, best. plur. långtradarna ORDLED: lång--trad-ar-en
  Svensk ordbok
 3. volymskala

  volymskala är ett mått på hur mycket man förminskar eller förstorar volymen då man avbildar något.
 4. växellåda

  växellåda, inom maskintekniken en anordning med vars hjälp man kan ned- eller uppväxla rotationshastighet och därvid vanligen välja mellan olika utväxlingar.
 5. långtradig

  lång`tradig adj. ~t ORDLED: lång--trad-ig
  Svensk ordbok
 6. Brennerbastunneln

  Brennerbastunneln, 55 km lång järnvägstunnel under byggnad genom bergsmassivet i Brennerpasset mellan Innsbruck i Österrike (där den knyts ihop med befintliga järnvägstunnlar) och Verona i Italien.
 7. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).

 8. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 9. trad

  trad subst. ~en ~er ORDLED: trad-en
  Svensk ordbok
 10. servostyrning

  ser`vostyrning subst. ~en ORDLED: servo--styr-ning-en
  Svensk ordbok