1. lögnaren

  lögnaren, klassisk filosofisk paradox.
 2. lögndetektor

  lögndetektor, apparat som registrerar kroppsliga reaktioner vilka antas avslöja om man ljuger eller talar sanning.
 3. lögnsaga

  lögnsaga, genre inom folksagan.
 4. lögnskala

  lögnskala, konsekvensskala , uppgifter i ett frågeformulär som syftar till att kontrollera den svarandes uppriktighet; resultaten är dock ofta svårtolkade.
 5. lögn

  lögn [löŋ´n] subst. ~en ~er ORDLED: lögn-en
  Svensk ordbok
 6. lögnare

  lögnare [löŋ`n-] subst. ~n äv. lögnarn, plur. ~, best. plur. lögnarna ORDLED: lögn-ar-en
  Svensk ordbok
 7. lögnkampanj

  lögnkampanj [löŋ`n-] subst. ~en ~er ORDLED: lögn--kamp-anj-en
  Svensk ordbok
 8. lögndetektor

  lögndetektor [löŋ`n-] subst. ~n ~er ORDLED: lögn--de-tekt-or-er
  Svensk ordbok
 9. lögnhals

  lögnhals [löŋ`n-] subst. ~en ~ar ORDLED: lögn--hals-en
  Svensk ordbok
 10. lögnaktig

  lögnaktig [löŋ`n-] adj. ~t ORDLED: lögn-akt-ig
  Svensk ordbok