1. lögnaren

  lögnaren, klassisk filosofisk paradox.
 2. lögnare

  lögnare [löŋ`n-] subst. ~n äv. lögnarn, plur. ~, best. plur. lögnarna ORDLED: lögn-ar-en
  Svensk ordbok
 3. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.
 4. paradox

  paradox, påstående, ofta i komprimerad form, som innebär en motsägelse mot vanlig uppfattning men kan innehålla en djupare sanning.
 5. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 6. Niccolò Machiavelli

  Machiavelli, Niccolò, född 3 maj 1469, död 21 juni 1527, italiensk statsman, historiker och filosof.
 7. förhör

  förhör, utfrågning i rättsliga sammanhang för att få fram upplysningar som behövs för att klargöra vad som inträffat.
 8. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 9. Josephine Bornebusch

  Bornebusch, Josephine, född 1981, skådespelerska.

 10. Henrik Ibsen

  Henrik Ibsen var en norsk dramatiker, alltså en författare som skriver teaterpjäser.